edición 2015

Primeiro proxecto piloto deste Festival. Realizado en 2015 por Mutante Creativo e NoveNoel

 

 

"PASADO, PRESENTE, FUTURO"

Mural por NoveNoel & Mutante (Sokram & Møu), 2015. / Barrio de Pontepedriña (Santiago de Compostela).

 

Galego: 


"Houbo un tempo en Compostela, cando a cidade aínda era una vila que se facía grande, no que os animais tiñan un peso importante na vida cotiá, sendo moito máis protagonistas do que o son hoxe en día.

Como homenaxe a ese pasado de Pontepedriña, barrio periférico de Compostela a cabalo entre o rural e o urbano, quixemos traer de novo a presenza dalgúns destes animais ás rúas do vecindario facendo fincapé na importancia do rural na cidade, rememorando a convivencia con eles nun pasado non tan lonxano e a súa relevancia no desenrolo da nosa sociedade, tan excluída hoxe en día da vida urbana agás pola súa presenza como simples mercadorías nas estanterías dos supermercados…

Unha caravana de animais voltan á cidade pra quedarse e ocupar un espazo que lles foi restado por humanos, novos edificios, vehículos motorizados e mobiliario urbano. Suliñando deste xeito o protagonismo e a importancia que teñen pra nós e lembrando o pasado deste barrio e outros similares na historia da cidade de Compostela. "

Mutante Creativo & NO3L

.................................
.....................................................................................................................................................................

 

Castellano:

“Hubo un tiempo en Compostela, cuando la ciudad aún era una villa que se hacía grande, en la que los animales tenían un peso importante en la vida diaria, siendo mucho más protagonistas de lo que lo son hoy en día.

Como homenaje a ese pasado de Pontepedriña, barrio periférico de Compostela entre lo rural y lo urbano, quisimos traer de nuevo la presencia de algunos de esos animales a las calles del vecindario haciendo hincapié en la importancia de lo rural en la ciudad. 

Rememorando la convivencia con ellos en un pasado no tan lejano y su relevancia en el desarrolo de nuestra sociedad, tan excluída hoy día de la vida urbana excepto por su presencia como simples mercancias en las estanterías del supermercado.

Una caravana de animales regresan a la ciudad para quedarse y ocupar un espacio que les ha sido restado por humanos, nuevos edificios, vehículos motorizados y mobiliario urbano. 

Subrayando de esta manera el protagonismo y la importancia que tienen para nosotros y recordando el pasado de este barrio y otros similares en la historia de la ciudad de Compostela.”

 

máis fotos